Αιόλου 19Γ, 10551, Αθήνα
τηλ.210 82 32 965 φαξ.210 36 32 975
email:info@opendesignstudio.gr